Afrikka ja ilmasto

Afrikka on ilmastonmuutoksessa keskeisessä asemassa.

YK:n pääsihteeri António Guterres mainitsi tammikuisen Davosin taloudellisen foorumin puheessaan ilmastonmuutoksen olevan tärkein maailmanlaajuinen uhka lähitulevaisuudessamme. Todellisuus tuntuu olevan pahempi kuin tiedemiehet ovat ennustaneet. Olemme liikkumassa dramaattisesti kohti vapaasti laukkaavaa ilmastonmuutosta mutta samalla poliittinen päätöksenteko näyttää hidastuvan.
 
Afrikka on ilmastonmuutoksessa keskeisessä asemassa. Afrikan miltei miljardiin nousevasta väestöstä useimmat ovat erittäin haavoittuvassa asemassa ilmastonmuutokseen nähden. Suurin osa vähiten kehittyneistä maista sijaitsee Afrikassa. Kuivuudet yleistyvät jo ennestään karuilla alueilla ja Sahara etenee etelään päin. Trooppiset myrskyt yleistyvät ja aiheuttavat valmistautumattomalle väestölle suhteellisesti valtavaa tuhoa, kuten näimme Mosambikin trooppisen myrskyn tapauksessa maaliskuussa. Myös kalakannat ovat laskussa niin ylikalastuksen kuin lämpenevän ja happamoituvan meriveden seurauksena.
Kuivuus on ongelma ruuantuotannolle jo nyt. Kuva: CTCN
Kuivuus on ongelma ruuantuotannolle jo nyt.
Kuva: CTCN
Edellisestä johtuen, afrikkalaisten muuttopaine Euroopan suuntaan on valtava. Arviointien mukaan Saharan eteläpuolisissa maissa on jopa 100 miljoonaa lähtökuopissa olevaa ihmistä, jotka eivät näe tulevaisuutta ilmastoltaan epäsuotuisaksi muuttuvassa ja maaseudultaan köyhtyvässä Afrikassa. He ovat niitä, jotka kolkuttelevat massoina Euroopan porteilla.
 
Afrikan oma suurin panos ilmastomuutoksen pahentamiseksi on metsien häviäminen ja niiden heikentyminen ylilaiduntamisen, tehottoman maatalouden ja polttopuuhankinnan vuoksi. Samalla Afrikan metsien hävitys pahentaa ilmastomuutosta, koska metsien harventuminen kohottaa lämpötiloja, haihduttaa vesistöjä ja jouduttaa orgaanisen maaperän aineksen häviämistä, vaikeuttaen ennestään afrikkalaisten elinmahdollisuuksia.
 
Nähdäkseni maanpuolustus voidaan tulkita myös ulkorajojemme puolustamiseksi laittomilta ja hallitsemattomilta loukkauksilta. Nykypäivänä eurooppalaisen vapaan liikkumisen aikana tämä tarkoittaa usein Euroopan ulkorajoja. Suomenkin etu on siis Euroopan rajojen pitävyyden tukeminen. Tämä vuorostaan edellyttää sellaisia toimia, joilla hallitsemattomat väestön muutot Afrikasta saadaan pysäytettyä ja afrikkalaisten elinmahdollisuudet lähtömaissa turvattua. Tässä Euroopan ja Suomen tukitoimet ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi juuri Afrikassa tulevat tarpeeseen.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset lisäävät siirtolaisuutta maaseudulta, mikä heijastuu myös kyläyhteisöjen suhteisiin. Kuva: CTCN
Ilmastonmuutoksen vaikutukset lisäävät siirtolaisuutta maaseudulta, mikä heijastuu myös kyläyhteisöjen suhteisiin.
Kuva: CTCN
YK:n ilmastosopimuksen teknologiakeskus CTCN on teknologiapalvelu, joka tukee kehitysmaiden omia ilmastotoimia antamalla asiantuntija-apua yksittäisiin hallitusten priorisoimiin avunpyyntöihin. Afrikasta teknologiakeskukselle on osoitettu pyyntöjä mm. kansallisten sopeutumishankkeiden rahoitussuunnitelmien laatimiseksi, laidunalueiden restauroimiseksi, kestävien maa- ja metsätalouden tekniikoiden kehittämiseksi, maataloustuotteiden käsittelyn ja varastonnin parantamiseksi ja rannikoiden suojaamisen edistämiseksi.
 
Niinpä Keniassa on keskuksen avulla aloitettu kuivien alueiden vedenjakelun kehittäminen, Ghanassa keskus on suunnitellut uusimpaan tietotekniikkaan pohjautuvaa varoitusjärjestelmää kuivien kausien satojen suojelemiseksi ja Zimbabwessa on otettu kansalliseen käyttöön ilmastokestävän maatalouden opas. Maatalous on edelleen Afrikan suuren väestön elinkeino ja sen kestävänä pitäminen on kriittinen edellytys maiden kehittymiselle.
 
Suomalaisen kestävän metsätalouden osaamisen välittäminen olisi ensiarvoisen tärkeätä niin biologisten elinympäristöjen palauttamisessa kuin kestävän metsiin ja biotuotteisiin pohjautuvan talouden kasvattamisessa. Afrikassa tarvitaan koko metsätalouden tuotantoketjun tukemista metsien kasvatuksesta puiden käsittelyyn ja puupohjaisten tuotteiden ja rakenteiden markkinointiin. Tämä suojelee metsiä, kasvattaa hiilivarastoja, kehittää metsätaloutta ja luo työpaikkoja. Afrikassa metsät kasvavat nopeasti ja taloudelliset edellytykset ovat olemassa.
 
Suomalaiset toimijat, kuten Finnfund, ja monet asiantuntijalaitokset ovat jo vahvasti Afrikan maaperällä tuomassa kehitystä ja vaurautta juuri yleisen turvallisuuden kannalta kriittisille alueille. Esimerkiksi Finnfund on investoinut jo lähes 100 miljoonaa euroa kestävään metsätalouteen, ja sen tukema Miro Forest -hanke Ghanassa ja Sierra Leonessa kasvattaa talousmetsiä tuhansilla hehtaareilla ja tuottaa puutavaraa rakennusteollisuudelle ja polttoaineeksi, suojellen luonnonmetsiä hakkuilta.
 
Kansainvälisen ilmastopaneelin dramaattisten havaintojen ja suositusten pohjalta Suomenkin on nyt harkittava uusia vahvoja toimia ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Kaikkia ilmastotoimia ei kuitenkaan voida toteuttaa kotimaassa, jos haluamme turvata taloudellisen toiminnan perustamme. Siten niin suomalaisen järkevän ilmastopolitiikan kuin laajennetun maanpuolustuksenkin kannalta Suomen aktiivinen toiminta Afrikassa juuri metsätalouden alalla on mitä parhainta kansainvälistä ilmastoyhteistyötä.
Kirjoittaja Jukka Uosukainen
Kirjoittaja

Jukka Uosukainen nimitettiin vuonna 2014 uuden YK:n ilmastoteknologiakeskuksen CTCN:n ensimmäiseksi johtajaksi. Aiemmin hän on toiminut erilaisissa kansainvälisten ympäristöasioiden edistämisen tehtävissä mm. ulkoministeriössä ja ympäristöministeriössä. Uosukainen on suorittanut 200. maanpuolustuskurssin.

Lisää aiheesta:

Former Vice President Dr. Riek Machar and President Salva Kiir of South Sudan shake hands after signing the Arusha Reconciliation Agreement, as President Jakaya Kikwete of Tanzania (left) and Mr. Deng Alor Kuol, former Foreign Minister of South Sudan, look on. Photo by Tanzania State House, Arusha, 21 January 2015.

From War to Peace in Africa

While there is no easy fix to prevent and resolve violent conflict, there is growing consensus that the best long-term solution to conflict is improved governance at the national level, in the sense of effective and legitimate institutions, norms and processes for the delivery of services to the population. Much internal conflict is fuelled by a sense of exclusion or lack of access to resources, opportunities, security or justice. Sufficiently functional and inclusive systems of governance effectively prevent conflict.

Lue artikkeli »
Kuivuus on ongelma ruuantuotannolle jo nyt. Kuva: CTCN

Afrikka ja ilmasto

YK:n pääsihteeri António Guterres mainitsi tammikuisen Davosin taloudellisen foorumin puheessaan ilmastonmuutoksen olevan tärkein maailmanlaajuinen uhka lähitulevaisuudessamme. Todellisuus tuntuu olevan pahempi kuin tiedemiehet ovat ennustaneet. Olemme liikkumassa dramaattisesti kohti vapaasti laukkaavaa ilmastonmuutosta mutta samalla poliittinen päätöksenteko näyttää hidastuvan.

Lue artikkeli »
Etelä-Afrikassa järjestettiin toukokuun 2019 alussa kuudennet demokraattiset vaalit apartheiden päättymisestä tullessa täyteen 25 vuotta. Vaalien alla maan suurin ammattiyhdistys COSATU, Etelä-Afrikan kommunistinen puolue (SACP) ja Afrikan kansalliskongressi (ANC) järjestivät vappumielenosoituksen Durbanissa. Kuva: Rajesh Jantilal / AFP / Lehtikuva

Afrikka – tuntematon naapurimme

Euroopan unioni ja Afrikka ovat lähinaapureita, vaikka siltä ei Suomessa tuntuisikaan. Tästä syystä Euroopan unionin intressissä on Afrikan kaikinpuolinen kehitys, olipa kyse sitten taloudesta, poliittisista instituutioista, integraatiosta tai yhteiskunnista.

Lue artikkeli »