Pääkirjoitus

Viimeinen valtiomuoto

”En ole pessimisti enkä optimisti, vaan olen päättäväinen.”. Näin kuvasi itseään ranskalainen diplomaatti Jean Monnet, jota pidetään yhtenä Euroopan integraation alullepanijoista.

Pelkkä pessimistinen tai optimistinen tilanteen kommentointi ei riitä viemään kehitystä haluttuun suuntaan. Sen sijaan tarvitaan päättäväisyyttä ja itsensä likoon laittamista; omien näkökulmien perustelemista ja puolustamista. Tämänkaltaista päättäväisyyttä tarvittiin toisen maailmansodan jälkeen eurooppalaisen integraation käynnistämiseksi. Tänä päivänä päättäväisyyttä tarvitaan demokratian, kansainvälisen yhteistyön ja sääntöperusteisen maailmanjärjestyksen puolustamiseksi.

Demokratian tilasta on puhuttu maailmalla ja Suomessa paljon viime vuosina. Kylmän sodan päättyessä optimistit ennustivat demokratialle vääjäämätöntä voittokulkua ja ”historian päättymistä”. Viime aikoina pessimistit ovat vuorostaan ennustaneet demokratian auringonlaskua autoritääristen johtajien osoittaessa kykyä nopeisiin päätöksiin ja häikäilemättömiin toimiin. Päättäväisten vastuulle jää uudistaa demokratiaa kansallisesti – mukaan lukien eduskunnan työjärjestys – sekä varmistaa, että maailma on turvallinen paikka demokratioille.

Suomi ja muut Pohjoismaat menestyvät demokratian toimivuutta koskevissa kansainvälisissä vertailuissa vuodesta toiseen. Samaan aikaan Paavo Lipponen on kuitenkin viimeisin pääministeri, joka on johdattanut Suomessa hallituksen vaaleista vaaleihin (1999–2003). Molemmat seikat voivat olla totta samaan aikaan. Tämän vuoksi myös meidän tulee kehittää demokratian toteutumista Suomessa: on tutkittava osallistumisen uusia muotoja, keskusteltava kuinka tuomioistuinten riippumattomuus turvataan sekä perehdyttävä siihen, kuinka sosiaalinen media ja sen mukanaan tuomat ilmiöt vaikuttavat kansalliseen keskusteluun ja politiikan tekemiseen. Muun muassa näihin aiheisiin perehdytään tämänkertaisessa Maanpuolustus-lehdessä, jonka teemana on demokratia.

Tämän Maanpuolustus-lehden mennessä painoon eduskunta ei ollut vielä äänestänyt EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymisvälineestä eikä tähän Maanpuolustus-lehteen kontribuoineilla asiantuntijoilla ollut mahdollisuutta arvioida artikkeleissaan toukokuussa eduskunnassa nähtyä poliittista episodia. Varmaa kuitenkin on, että keskustelu demokratian ja politiikan tilasta tulee Suomessa jatkumaan kesäkuussa järjestettävien kuntavaalien jälkeen.

Pete Piirainen
Päätoimittaja

Muut pääkirjoitukset: