Pääkirjoitus

Turvallisuusilmastonmuutos

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko valmistui lokakuussa 2020 ja puolustusselonteko syyskuussa 2021. Ne ennakoivat turvallisuusympäristön säilyvän jännitteisenä ja vaikeasti ennakoitavana. Molempien selontekojen pohjalta käytiin eduskunnassa laaja keskustelu Suomen toiminta- ja turvallisuusympäristöstä sekä Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta linjasta. Selonteot ja niitä seurannut keskustelu ovat valmistaneet poliittisia päättäjiä ja suomalaisia hyvin muuttuneeseen turvallisuustilanteeseen.

Olemme puolustuskumppaneidemme kanssa valmistautuneet hyvin turvallisuustilanteen heikkenemiseen: puolustusta on vahvistettu sekä puolustusyhteistyötä on laajennettu ja syvennetty. Venäjän aggressiivinen toiminta on myös lisännyt lännen yhtenäisyyttä. Ukrainalle on osoitettu taloudellista, diplomaattista ja sotilaallista tukea. Venäjän kanssa on säilytetty neuvotteluyhteys mutta samalla on valmisteltu merkittäviä taloudellisia ja poliittisia sanktioita.

Ukrainalle osoitettu tuki ja Venäjää kohtaan suunnitellut sanktiot ovat merkittävämpiä kuin vastaavat toimet vuonna 2014. Tämä on perusteltua. Vuonna 2014 näimme opportunistisesti toimivan presidentti Putinin, jolla oli rajoitetut Ukrainaa koskevat tavoitteet. Nyt presidentti Putin on eskaloitunut tilannetta määrätietoisesti jo pidemmän aikaa. Hänen tavoitteensakaan eivät näytä rajoittuvan vain Ukrainaan, vaan koskevat vallitsevan eurooppalaisen turvallisuusjärjestyksen romuttamista. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomessakin on syytä valmistautua pitkäkestoiseen turvallisuusilmastonmuutokseen. Julkinen keskustelu onkin ollut poikkeuksellisen vilkasta. Toistaiseksi se on kuitenkin keskittynyt yksittäisten tapausten kommentointiin ja niiden vaikutusten arviointiin: ikään kuin kommentoitaisiin sään vaihtelua ilmastonmuutoksen sijaan.

Tämän vuoden ensimmäisen Maanpuolustus-lehden teema on puolustus ja vuoden 2022 kattavaksi teemaksi on valittu avaruus, josta julkaistaan artikkeli jokaisessa numerossa. Johdantona puolustusteemaan toimii kansliapäällikkö Esa Pulkkisen haastattelu. Hän kertoo muun muassa näkemyksiään selontekoprosessista ja puolustusselonteon toimeenpanosta. Suomen puolustuksen ympäristöä arvioi artikkelissaan tiedustelupäällikkö Juha Vauhkonen. Nopeasti muuttuvassa turvallisuustilanteessa päätimme julkaista artikkelin jo tammikuussa verkkosivuillamme, ja siitä tulikin nopeasti verkkosivujen historian luetuin artikkeli. Tämä osoittaa kuinka paljon turvallisuusympäristöön ja puolustukseen liittyvät kysymykset tällä hetkellä kiinnostavat.

Pete Piirainen
Päätoimittaja

 

Muut pääkirjoitukset: