Solbackakursen

Total försvar -ajattelun äärellä Ruotsin maanpuolustuskurssilla.

 

Osallistuin Ruotsin Puolustusvoimien komentajan isännöimälle ja Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun järjestämälle Solbacka-kurssille tämän vuoden elokuussa. Kurssi on Ruotsin puolustusvoimien sekä turvallisuus- ja valmiusviraston (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) toteuttama kokonaisuus, joka on suunnattu ensisijaisesti viranomaisten, kuntien ja yritysten ylimmälle johdolle. Kurssin tavoitteena on vahvistaa osallistujien ymmärrystä Ruotsin turvallisuuspolitiikasta, kriisivalmiudesta ja kokonaispuolustuksesta. Kurssi järjestettiin Gällöstan konferenssikeskuksessa Kungsängenissä, lähellä Tukholmaa.

Osallistuin Ruotsin Puolustusvoimien komentajan isännöimälle ja Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun järjestämälle Solbacka-kurssille tämän vuoden elokuussa. Kurssi on Ruotsin puolustusvoimien sekä turvallisuus- ja valmiusviraston (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) toteuttama kokonaisuus, joka on suunnattu ensisijaisesti viranomaisten, kuntien ja yritysten ylimmälle johdolle. Kurssin tavoitteena on vahvistaa osallistujien ymmärrystä Ruotsin turvallisuuspolitiikasta, kriisivalmiudesta ja kokonaispuolustuksesta. Kurssi järjestettiin Gällöstan konferenssikeskuksessa Kungsängenissä, lähellä Tukholmaa.

Kurssin päämäärä, sisältö ja osallistujat vastaavat suomalaista valtakunnallista maanpuolustuskurssia. Neljän viikon sijaan Solbacka-kurssi kestää viikon ja kursseja järjestetään vain kerran vuodessa. Suomesta kurssille ei tällä kertaa osallistunut lisäkseni muita opiskelijoita, mutta suomalaisia upseereita on osallistunut kurssille aiempina vuosina.

Kurssi oli suunnattu ensisijaisesti eri alojen viranomaisille ja teemana olikin viranomaisyhteistyö erilaisissa yhteiskunnan häiriötilanteissa. Osallistujia oli myös Ruotsin puolustusvoimista. Elinkeinoelämän tai yksityissektorin edustajia osallistui kurssille muutamia. Mielenkiintoisin osallistuja oli tällä kurssilla kruununprinsessa Victoria. Hän osallistui kurssiin samaan tapaan kuin kaikki muutkin opiskelijat. Työskentelimme samassa työryhmässä koko viikon.

Kurssin ohjelma oli laadittu varsin tiukaksi ja päivät olivat pitkiä. Ohjelma käynnistyi muutamalla alustuksella ja perehtymisellä muun muassa Ruotsin niin sanottuun total försvar -ajatteluun. Keskusteluun varsinaisen opetuksen ulkopuolella jäi kuitenkin hyvin aikaa ja kurssihenki muodostui erinomaiseksi. Paikallisviranomaisilla on merkittävä rooli maan sisäisen turvallisuuden järjestelyissä ja keskusteluiden perusteella valmiudet erilaisissa kriisitilanteissa ovat hyvät.

Solbackakursenin osallistujat seisovat ryhmäkuvassa. Keskellä Ruotsin puolustusvoimien komentaja Micael Bydén ja hänen vieressään kruununprinsessa Victoria.
Solbackakursenin vuoden 2022 osallistujia. Keskellä kuvaa Ruotsin puolustusvoimien komentaja Micael Bydén ja kruununprinsessa Victoria.
Kuva: Ruotsin puolustusvoimat

Kurssin läpivienti oli rakentunut kurssia varten laadittuun pelitilanteeseen. Peli käynnistyikin heti ensimmäisenä päivänä ja siinä käsiteltiin erilaisia uhkatilanteita ja niitä seuranneita uusia ja vaativampia tilanteita. Viikon aikana edettiin siviiliyhteiskunnan kriiseistä aina sotilaalliseen kriisiin asti.

Kurssilaiset jaettiin heti kurssin alussa työryhmiin. Työryhmien sisällä jaettiin roolit, joissa toimittiin koko kurssin ajan. Keskustelut työryhmissä olivat erittäin mielenkiintoisia ja opettavaisia. Kurssilaiset olivat hyvin perillä eri viranomaisten rooleista ja tilanteisiin kyettiin vastaamaan hienosti. Parasta antia kurssilla olikin erittäin motivoituneet ja ammattitaitoiset kurssilaiset.

Kurssi oli kompakti paketti Ruotsin turvallisuusajattelusta ja antoi erinomaisen käsityksen siitä, miten järjestelmä toimii. Samalla oli mielenkiintoista seurata, miten Ruotsissa ajatellaan eri viranomaisten rooleista erilaisissa tilanteissa. Ruotsalainen kokonaisturvallisuuden malli toimii ja vastuut on tunnistettu hienosti eri yhteiskunnan tasoilla. Puolustusvoimien rooli osana kokonaisturvallisuutta sen sijaan vaikutti olevan ehkä aavistuksen etäisempi kuin meillä Suomessa. Meillä puolustusvoimat on monien ajatuksissa ja kulttuurissa lähempänä viranomaisten ja ehkä myös tavallisten ihmisten ajattelua kuin Ruotsissa. Iso syy tähän on varmasti suomalaisessa asevelvollisuusjärjestelmässä. Lähes kaikilla suomalaisilla on jonkinlainen kytkös puolustusvoimiin asevelvollisuuden myötä. Puolustusvoimien toiminta koetaan Suomessa omaksi ja se tunnetaan myös melko hyvin.

Solbacka-kurssi toteutettiin hienoissa olosuhteissa, kurssin puitteet ja ilmapiiri olivat huipputasoa. Järjestäjien ja osallistujien ammattitaito mahdollisti korkeatasoisen kurssin toteutuksen.

Kirjoittaja

Kommodori Juha Kilpi on Uudenmaan prikaatin komentaja. Hän on suorittanut 235. maanpuolustuskurssin.

Lisää artikkeleita:

Reserviupseerikoulu 100 vuotta

Reserviupseerikoulu on tuottanut johtamisen suorituskykyä jo yli sata vuotta. Lähtökohtana koulutuksessa on aina ollut Puolustusvoimien sodan ajan tarpeet, mutta johtamisen yleiset periaatteet ovat toki olleet sovellettavissa myös muualla.

Lue artikkeli »