EU-neuvontaoperaatio Ukrainan tukena

Työmme Ukrainan tukemiseksi jatkuu vahvempana kuin koskaan.

Aamuyöstä 24. helmikuuta Ukraina heräsi raakaan todellisuuteen. Venäjä oli aloittanut laajamittaisen hyökkäyksen. EUAM Ukraine -operaation päällikkönä tein päätöksen evakuoida työntekijämme. Autosaattueet lähtivät puoliltapäivin ohjusiskujen kohteeksi joutuneesta Kiovasta sekä eri puolilla Ukrainaa sijaitsevista aluetoimistoista kohti Moldovaa ja Puolaa. Operaation työ Ukrainan auttamiseksi jatkui rajan takana välittömästi.

Minulla on ollut suomalaisena upseerina kunnia johtaa operaatiota lähes kolmen vuoden ajan, jolloin toimintakykyämme on testattu niin pandemian kuin sotilaallisen suurhyökkäyksenkin alla.

Jo pandemian aikaan muutimme toimintaamme. Etätyötä tehtiin joustavasti ja ennakkoluulottomasti. Samalla tavalla työskenneltiin pari viikkoa helmikuussa Venäjän suurhyökkäyksen uhan alla. Osastopäälliköistä ja muista avainhenkilöistä koostuva noin 60 hengen kokoinen ydinjoukko jatkoi työtään Kiovassa, muiden operaation kansainvälisten jäsenten siirtyessä etätöihin. Hyökkäyksen alettua operaation kaikki kansainväliset ja lähtemään halunneet ukrainalaiset työntekijät evakuoitiin varautumissuunnitelmien mukaisesti maanteitse.

Kuvassa ukrainalainen ja espanjalainen poliisi näyttävät yhdessä peukkua.

Pitkäjänteinen työ tukee Ukrainaa uudistumaan

Olemme työskennelleet jo vuosia Ukrainan uudistusten eteen. Operaatiomme perustettiin vuoden 2014 Maidanin vallankumouksen jälkeen, kun Ukraina pyysi Euroopan unionilta apua Ukrainan intergroitumiskehityksen tukemiseksi. Tavoitteena on ollut tukea poliittista johtoa, auttaa turvallisuusviranomaisia uudistumaan, palauttaa kansalaisten luottamus viranomaisiin ja näin vakauttaa maan turvallisuustilannetta.

Operaatio on ollut puhtaasti strateginen. Olemme tukeneet presidentin kansallista turvallisuusneuvostoa, parlamentin valiokuntia sekä eri turvallisuusviranomaisia lainvalmistelussa, strategioiden ja toimeenpanosuunnitelmien laatimisessa. Keskeisiä kumppaneita ovatkin olleet turvallisuuspalvelu, syyttäjälaitos, poliisi, rajavartiopalvelu ja tulli.

ielestäni erityisesti kansalaisjärjestöjen ja turvallisuussektorin mukaan ottaminen on ratkaisevan tärkeää uudistusten onnistumisen kannalta. Juuri tällä saralla Ukrainassa on ollut merkittäviä haasteita. Vanha byrokraattinen ja korruptoitunut ilmapiiri on jättänyt jälkensä lähes kaikkiin entisiin neuvostotasavaltoihin, niin Ukrainaankin.

Kuvassa on lueteltu EUAM-operaation keskeiset yhteistyötahot Ukrainassa logoineen. Kumppanit ovat siviiliturvallisuussektoria, joka koostuu lainvalvonnasta ja oikeuslaitoksen toimijoista. Tahot ovat: sisäministeriö, oikeusministeriö, parlamentti, poliisi, syyttäjälaitos, turvallisuuspalvelu, rajavartiolaitos, tulli, valtion tutkintatoimist ja valtion talousturvallisuustoimisto.

Operaation uudet tehtävät – neuvonanto rajaliikenteen sujuvoittamisessa ja kansainvälisten rikosten tutkinnassa

Operaatio sai maalis-huhtikuussa EU-jäsenmaista uusia vastuita: Ukrainan viranomaiset kaipasivat neuvontaa rajaliikenteen sujuvoittamisessa sekä kansainvälisten rikosten, lähinnä sotarikosten, tutkinnassa. Väliaikainen päämaja on Puolassa lähellä Ukrainan rajaa. Kansainvälisiä asiantuntijoita on töissä kotimaissaan sekä partioimassa Ukrainan raja-alueella. Ukrainalaiset työntekijät ovat pääsääntöisesti etätöissä. Olemme pyrkineet tukemaan ukrainalaisia työntekijöitä mahdollisimman paljon vaikeassa tilanteessa.


Operaatio auttaa Ukrainaa lähentymään Euroopan unionia

Vahvuuksiamme ovat asiantuntijoidemme laaja eurooppalainen erityisosaaminen sekä Ukrainan siviiliturvallisuussektorin ymmärrys.

Tyypillinen työpari on yli 50-vuotias turvallisuus- tai oikeusalan neuvonantaja, useimmiten virkamies EU-jäsenmaasta ja hänen ukrainalainen, usein alun perin vastaavan taustan omaava paikallinen asiantuntija. Yhdessä he tukevat ukrainalaisia kollegoitaan uudistusten suunnittelussa ja toimeenpanossa.

Operaatio on tehnyt kymmeniä lakialoitteita, tukenut neuvoillaan satoja muita lainsäädäntöhankkeita, ollut mukana laatimassa kymmeniä strategiatason asiakirjoja, osallistunut yli 15 000 ukrainalaisen viranomaisen kouluttamiseen sekä lahjoittanut runsaasti materiaalia Ukrainan turvallisuusviranomaisille. Olemme tarjonneet myös opintomatkoja ja seminaareja. Mainittakoon vielä, että osallistuimme viime vuonna 12 000 syyttäjän ammattitaitotestaukseen ja uudelleenvalintaan.

Antti Hartikainen ja seurue kuuntelevat ukrainalaisen rajaupseerin esitystä raja-asemalla. Taustalla rekkoja tarkastuksessa,
Antti Hartikainen ja EUAM-operaation henkilöstöä perehtymässä Ukrainan rajavalvontaan.
Kuva: EUAM

Tavoitteena ukrainalaiset turvallisuusviranomaiset, jotka ovat tehokkaita, parlamentaarisesti valvottuja ja nauttivat kansalaisten luottamusta

Keskeisiä tavoitteita ovat olleet muun muassa sisäministeriön aseman vahvistaminen turvallisuusviranomaisten tulosohjauksessa, syyttäjälaitoksen ammattitaidon ja itsenäisyyden vahvistaminen sekä turvallisuuspalvelun saattaminen parlamentaarisen valvonnan alaiseksi.

Olemme huomanneet, että poliisin nykyaikaistaminen ei ole ollut helppoa. Vanhanaikaisen neuvostomiliisin muuttaminen palveluorganisaatioksi edellyttää vahvaa strategista tukea organisaatio- ja toimintakulttuurin muuttamisessa.

Poliisin tärkeitä projekteja ovat olleet joukkojenhallintamenetelmien kehittäminen, perheväkivallan torjunta, liikenneturvallisuuden edistäminen, lähipoliisityö ja rikostutkinnan laadun parantaminen sekä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan kehittäminen.

Suomalainen naispoliisi pitämässä koulutusta. Taustalla oppilaita.
EUAM:n suomalainen poliisiasiantuntija kouluttamassa paikallisia toimijoita.
Kuva: EUAM

Tulevaisuudessakin Ukrainan luotettava kumppani

Vahvuuksiamme ovat asiantuntijoidemme luja ammattitaito turvallisuuskysymyksissä, yhteistyö- ja kontaktiverkostot Ukrainan turvallisuusviranomaisiin sekä tietotekniikan mahdollistama joustava, maantieteestä pitkälti riippumaton suorituskyky.

Seitsemän toimintavuoden aikana missiosta on kehittynyt Ukrainan luotettava kumppani. Olemme todistaneet suorituskykymme haasteellisimmissakin olosuhteissa. Niin kauan kuin EU-jäsenmaat niin haluavat, työskentelemme Ukrainan ja Euroopan unionin yhteisen turvallisuuden eteen.

Eläköön vapaa Ukraina! Slava Ukraini!

EUAM Ukraine

EUAM Ukraine on aseistamaton, strategista neuvonantoa, koulutusta ja materiaaliapua tarjoava siviilikriisinhallintaoperaatio. Sen palveluksessa työskentelee noin 350 henkilöä EU:n jäsenmaista ja Ukrainasta.

EUAM:n päämaja sijaitsee Kiovassa. Neljä aluetoimistoa ovat Harkovassa, Mariupolissa, Odesassa ja Lvivissa. Näin tuki ulottuu koko Ukrainan alueelle.

Operaation vuosibudjetti on noin 27 miljoona euroa. EU-sihteeristö sekä jäsenmaat ohjaavat, rahoittavat ja tarkastavat operaation toimintaa.

EUAM Ukraine on yksi Euroopan unionin yhdestätoista siviilikriisinhallintaoperaatiosta, jotka toimivat Euroopassa, Afrikassa ja Lähi-idässä neuvoen paikallisia turvallisuusviranomaisia uudistuksissaan. EU:n perusarvot kuten oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet toimivat operaatioiden keskeisinä ohjausperiaatteina.

Kirjoittaja

Rajavartiolaitoksen eversti (evp) Antti Hartikainen on toiminut EU:n Ukrainan siviilikriisinhallintaoperaation päällikkönä 1.7.2019 alkaen. Ennen tätä Hartikainen toimi Tullin pääjohtajana 2012–2019 ja EU:n korkean tason rajaturvallisuusasiantuntijaryhmän johtajana vuonna 2019 ennen siirtymistä nykyiseen tehtävään. Hartikainen on suorittanut 195. maanpuolustuskurssin.

Lisää aiheesta: