Osaamista kokonaisturvallisuuteen yksilöille ja yhteisöille

Maanpuolustuskoulutus MPK on maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja. Koulutamme koko Suomen alueella koulutuspaikoissamme laajasti erilaista maanpuolustus- ja turvallisuusosaamista. MPK:n koulutustoimintaa pyörittävät noin 100 palkattua työntekijää ja lähes 3 000 sitoutunutta vapaaehtoista kouluttajaa ja toimijaa. Sitoutuneet vapaaehtoiset kouluttajat ovat oman alansa huippuosaajia. He harjaantuvat tehtäviinsä aikaisemman osaamisensa ja MPK:n kouluttajakoulutuksessa kerrytetyn osaamisen kautta.

MPK:n toimintaa ohjaa laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Koulutuksemme tavoitteena on tuottaa osaamista järjestämällä sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta sekä turvallisuustaitoja ja -tietoja kansalaisille järjestämällä kokonaisturvallisuuteen liittyvää koulutusta.

 

Sotilaallisia valmiuksia Puolustusvoimien operatiivisena kumppanina

MPK:n päätehtävänä on Puolustusvoimien strategisena ja operatiivisena kumppanina tukea valmiutta tuottamalla sotilaallisia valmiuksia palvelevaa (SOTVA) koulutusta. Tällaista ovat esimerkiksi yksilölle suunnattu aselajikoulutus, johtaja- ja kouluttajakoulutus, fyysinen koulutus ja ammunta. SOTVA-koulutusta tuotetaan Puolustusvoimien tarpeiden perusteella.

MPK:n SOTVA-koulutuksen painopisteet noudattavat valtioneuvoston puolustusselonteon linjauksia paikallisjoukkojen tarpeiden mukaisesti. MPK:n tavoitteena on, että MPK:n nousujohteisen koulutuksen jälkeen reserviläiselle olisi sijoitus paikallisjoukoissa. Puolustusvoimat päättää aina sijoituksista, mutta kun reserviläinen täyttää tehtäväkohtaiset vaatimukset, ei estettä sijoitukselle pitäisi olla.

MPK:n piireissä työskentelee 18 valmiuspäällikköä läheisessä yhteistyössä Puolustusvoimien henkilökunnan kanssa. He suunnittelevat yhdessä reserviläisten kanssa nousujohteisia koulutuspolkuja kohti yhteisiä päämääriä. Koulutuksen suunnittelussa huomioidaan niin siviilissä kuin aikaisemmissa MPK:n koulutuksissa hankittu osaaminen sekä MPK:n ja Puolustusvoimien osaamistarpeet.

MPK järjestää monipuolista koulutusta ympäri Suomen.
Kuva: Pasi Lindroos / MPK

Turvallisuustietoja ja -taitoja kaikille

MPK tuottaa monipuolista turvallisuusosaamista kaikille turvallisuudesta kiinnostuneille. Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tavoitteisiin kuuluu vahvistaa kansalaisten turvallisuustaitoja laajasti. Uhan ei tarvitse olla sotilaallinen, vaan se voi olla vaikka suuronnettomuus tai luonnonkatastrofi. Tavoitteena on parantaa yksilön turvallisuusosaamista ja vahvistaa kykyä selviytyä kaikenlaisissa poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Nuorten koulutus on yksi MPK:n tärkeimmistä tavoitteista. MPK:n lakisääteisiin tehtäviin kuuluu järjestää tutustumistoimintaa nuorille. Koulutukset pitävät sisällään erilaista varusmiespalvelukseen ja naisten vapaaehtoiseen palvelukseen valmistavaa koulutusta. Monilla paikkakunnilla järjestetään samassa yhteydessä muuta kokonaisturvallisuuteen liittyvää perehdytystä nuorille ja tehdään tiivistä yhteistyötä opetustoimen, viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa.

Kouluttautuminen ja harjoittelu parantavat myös henkistä kriisinkestävyyttä.  MPK:n kokonaisturvallisuuskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnan kriisinsietokykyä ja Suomessa asuvien turvallisuudentunnetta.

 

Harjoittelu on osa koulutusta

On hyvä, että yksilöt ja yhteisöt kouluttautuvat ja kartuttavat näin turvallisuusosaamista. Ilman harjoittelua oppi voi valua hukkaan. Valtioneuvoston puolustusselonteon myötä MPK:n rooli korostuu jatkossa myös Puolustusvoimien paikallispuolustusharjoituksissa. Harjoitukset antavat mahdollisuuden harjoitella toimintaa poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa viranomaisten, järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Paikallispuolustusharjoituksiin osallistumisen lisäksi MPK järjestää kotiseutuharjoituksia, joiden tavoitteina ovat viranomaisten turvallisuustyön tukeminen parantamalla yksilöiden kykyä selviytyä arjen häiriötilanteista sekä tuottaa järjestötoimijoille suorituskykyä viranomaisten ja kuntien tueksi. Paikallispuolustusharjoituksiin kytkeytyvät kotiseutuharjoitukset vahvistavat järjestöjen ja viranomaisten välistä yhteistyötä.

 

Turvallisuutta yhdessä

MPK tekee läheistä yhteistyötä muiden turvallisuusalan viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Koulutuskumppanina pystymme tarjoamaan valmiit rakenteet isojenkin koulutustilaisuuksien järjestämiseksi. Kotiseutuharjoitusten lisäksi teemme yhteistyötä muun muassa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun sekä Turvallisuuskomitean järjestöyhteistyön kautta. Yksittäisinä esimerkkeinä MPK:n koulutusosaamisesta voi mainita Säteilyturvakeskuksen kanssa järjestettävän säteilymittausjoukkueiden koulutuksen, Jyväskylän yliopiston kanssa toteutetun kansalaisen kyberturvallisuus -verkkokurssin sekä Huoltovarmuuskeskuksen ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton kanssa toteuttavat maatalouden varautumiskoulutukset. Kaikki nämä yhteistyömuodot parantavat koko yhteiskunnan turvallisuutta.

Kaiken takana on 14 jäsenjärjestöä, jotka toimivat maanpuolustuksen ja kokonaisturvallisuuden parissa. Jäsenjärjestöjen kanssa tapahtuva yhteistoiminta on MPK:n koulutustoiminnan yksi keskeisimmistä edellytyksistä. MPK on järjestöjen järjestö, eli MPK:lla ei ole henkilöjäseniä vaan sitoutuneet kouluttajat ja toimijat edustavat monesti eri jäsenjärjestöjä. Toimintaan voi sitoutua ja koulutuksiin osallistua, vaikka ei kuuluisikaan järjestöihin, mutta moni harrastaa koulutuksen ohella muutakin vapaaehtoista maanpuolustusta.

Kirjoittaja

Prikaatikenraali (evp.) Antti Lehtisalo aloitti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnanjohtajana elokuussa 2021. Aiemmin hän on toiminut muun muassa yksikönjohtajana puolustusministeriössä kansallisen puolustuksen yksikön johtajana ja Jääkäriprikaatin komentajana. Lehtisalo on suorittanut 207. maanpuolustuskurssin.

 

Lisää aiheesta: