Pääkirjoitus

Suurstrategioiden aikakausi

Viimeistään Venäjän sotatoimet Ukrainassa vuonna 2014 päättivät kylmän sodan jälkeisen ajanjakson Euroopassa. Tämän seurauksena Washingtonissa ja eurooppalaisissa pääkaupungeissa puolustukseen liittyvät kysymykset nousivat prioriteeteiksi ja täyttivät kokousagendat.

Suomen vahva puolustuskyky, maantieteellinen sijainti, Venäjä-tuntemus ja suomalainen kokonaisturvallisuuden malli tekivät meistä kumppanin, jonka kanssa haluttiin keskustella. Tämä avasi Suomelle mahdollisuuden laajentaa ja tiivistää puolustuskumppanuuksia niiden maiden kanssa, joilla on merkittävä rooli Itämeren puolustuksessa. Puolustushallinto käytti tämän etsikkoajan hyvin vahvistaakseen Suomen asemaa ja puolustusta.

Viime vuodet ovat osoittaneet, että paluuta vanhaan normaaliin ei ole odotettavissa. Näemme vastakkainasettelun pikemminkin kiihtyvän. Olemme siirtymässä kohti strategisen kilpailun aikakautta.

Strategisen kilpailun aikakaudella Euroopan puolustus ei tule menettämään merkitystään – etenkään niiden maiden näkökulmasta, jotka sijaitsevat Euroopan unionin ulkorajoilla. Ympäristö, jossa Euroopan puolustus toteutetaan, tulee sen sijaan muuttumaan. Tämän vuoksi Washingtonia, Moskovaa, Pekingiä ja eurooppalaisia pääkaupunkeja työllistää yhä enemmän pyrkimys ymmärtää mihin suuntaan maailmanjärjestys on kehittymässä ja mitkä tämän kehityksen vaikutukset ovat.

Ulkoministeriö ja sen lähetystöverkosto ovat Suomen silmät ja korvat maailmalla. Uudessa tilanteessa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen johto tulee tarvitsemaan tämän verkoston osaamista ja analyysiä. Tarve perinteiselle diplomaattiselle osaamiselle ja analyysille kasvaa: millaisen suurstrategian Suomi tarvitsee?

Ulkopolitiikan johtaminen tulee vaatimaan myös tiivistä yhteistoimintaa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston välillä, sillä sisäistä ja ulkoista turvallisuutta on yhä vaikeampi erottaa toisistaan. Tästä osoituksena ovat tapahtumat Valko-Venäjän ja Puolan rajalla.

Tämän kertaisen Maanpuolustus-lehden teemaksi on valittu johtajuus. Kansainvälisen järjestyksen tilaa tarkastellaan Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan haastattelussa. Johtajuuden eri ulottuvuuksia ja johtajuutta eri sektoreilla tarkastellaan useissa teema-artikkeleissa.

Maanpuolustuskurssit ovat 60 vuoden ajan edistäneet yhteiskunnan eri sektoreiden yhteistoimintaa poikkeusolojen tilanteessa sekä edistäneet kokonaisturvallisuuden eri aloilla työskentelevien henkilöiden verkostoitumista. Juhlavuosi on näkynyt tämän vuoden aikana Maanpuolustus-lehden sivuilla. Työ jatkuu juhlavuoden jälkeen.

 

 

Pete Piirainen
Päätoimittaja

 

Muut pääkirjoitukset: