Pääkirjoitus

Mitä tiedustelusta pitäisi tietää?

Euroopan historia näyttäisi toisenlaiselta, jos Venäjän tiedustelu olisi onnistunut Ukrainassa paremmin. Myös länsimaissa Ukrainan sota nosti tiedustelun parrasvaloihin Yhdysvaltojen päätettyä jakaa tiedustelutietojaan poikkeuksellisen laajasti ennen Venäjän hyökkäystä.

Julkisuudessa sodan todennäköisyyttä ruodittiin ristiriitaisten tietojen pohjalta. Toiminnan salaisen luonteen takia tiedustelusta on yhtä vaikeaa käydä laajempaakaan yhteiskunnallista keskustelua. Silti tätä tarvitaan, sillä tiedustelun merkitys on korostunut myös muissa viime vuosien sotilaallisissa kriiseissä.

Afganistanissa Yhdysvallat ei onnistunut ennakkoon yhtä hyvin kuin Ukrainan kohdalla, ja seurauksena oli kaaos. Toisaalta tiedustelutiedon merkitys nousi jälleen kriittiseen rooliin evakuointioperaatiossa, kuten Jussi Tanner ja Patrik Säilä tässä lehdessä kuvaavat.

Taiwanin asemasta käytävässä keskustelussa vedotaan siinäkin toistuvasti erilaisiin julkisuuteen vuodettuihin tiedusteluarvioihin. Niiden pohjalta luodataan niin Kiinan, Taiwanin kuin Yhdysvaltojenkin kykyjä ja tavoitteita. Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisön julkista analyysia Taiwanin tilanteesta voi lukea myös helmikuussa ilmestyneestä vuosittaisesta uhka-arviosta.

Tiedustelutiedon jakaminen on keskinäisriippuvaisessa maailmassa välttämätöntä. Toisaalta kevään tietovuoto on herättänyt keskustelua myös jakamisen riskeistä. Laajalti on ihmetelty, miten ja miksi 21-vuotiaalla Massachusettsin kansalliskaartilaisella on ollut pääsy merkittäviin luokiteltuihin asiakirjoihin.

Suomea tiedustellaan, ja Suomi tiedustelee. Mitä kansalaisen siis tulisi tietää tiedustelusta? Tiedustelu on tärkeä osa valtion johtamista ja päätöksentekoa. Sen vuoksi sekä Suojelupoliisi että Puolustusvoimat ovat viime vuosina saaneet uusia välineitä ja valtuuksia. Nato-jäsenyys tuo tiedusteluun uuden ulottuvuuden EU-yhteistyön rinnalle.

Valta tuo mukanaan vastuita. Mitä paremmat työkalut tiedusteluun annetaan, sitä tehokkaammin niiden käyttöä on valvottava. Suomessa tässä korostuu eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnan merkitys.

Viime kädessä tärkeintä lieneekin tietää, että tiedustelusta vastaavilla viranomaisilla on riittävät välineet tehdä työnsä kunnolla ja valvonnasta vastaavilla on riittävät välineet valvontaan. Hyödyllistä olisi myös tietää, miten tiedustelutietoa hyödynnetään päätöksenteossa ja millä tavoin tiedustelu muuttuu. Maanpuolustus-lehden tiedustelunumero tuo vastauksia näihin kysymyksiin. Mukavaa kesää!

Tuomas Koskenniemi
Päätoimittaja

Muut pääkirjoitukset: