Pääkirjoitus

Puolustusyhteistyön tila

Viime vuosina Suomi on kehittänyt ja tiivistänyt puolustusyhteistyötä EU:ssa, Natossa, pienemmissä maaryhmissä sekä kahdenvälisesti keskeisten puolustuskumppaneiden kanssa. Avainasemassa ovat olleet Itämeren maat sekä ne Itämeren ulkopuoliset maat, joilla on tärkeä rooli Pohjois-Euroopan turvallisuusarkkitehtuurissa.

Puolustusyhteistyö on tehokkain tapa kehittää sotilaallisia suorituskykyjämme. Puolustusyhteistyö sitoo meitä myös tiiviimmin länteen, josta toivomme saavamme poliittista ja taloudellista tukea, mikäli sitä tarvitsemme. Puolustusyhteistyö on myös edellytys yhteistoimintakykyisten Puolustusvoimien kehittämiseksi. Näin mahdolliselle liittoutumiselle ei synny estettä ja luomme edellytykset sotilaallisen avun antamiselle ja vastaanottamiselle.

Suomi ei ole sotilasliiton jäsen, joten puolustusyhteistyö ei meidän osaltamme perustu sopimusvelvoitteisiin vaan yhteisiin intresseihin: yhteistyö parantaa meidän puolustuskykyämme, mikä on myös kumppaniemme intressi.

Tänä päivänä Suomi on houkutteleva puolustusyhteistyökumppani, koska emme kehittäneet puolustuskykyämme kumppaneidemme tavoin kylmän sodan päättymisen jälkeen. Muista poiketen meidän puolustuksemme kehittämisen painopisteenä säilyi koko ajan oman alueen puolustaminen. Nyt kun eurooppalaiset valtiot ja Yhdysvallat ovat palauttamassa tätä kykyä Euroopassa, ja etenkin Itämeren alueella, yhteistyömahdollisuuksien määrä on kasvanut. Mikäli haluamme olla houkutteleva kumppani myös jatkossa, on tärkeää, että seuraamme yhä tarkemmin, kuinka kumppanimme kehittävät puolustustaan.

Tässä Maanpuolustus-lehden numerossa tarkastellaan puolustusyhteistyön eri ulottuvuuksia. Tilaa on haluttu antaa etenkin yhteisyön vähemmän tunnetuille muodoille, kuten Euroopan komission kasvava rooli sekä Ison-Britannian, Ranskan ja Saksan johtamat puolustusyhteistyöhankkeet. Tarkastelussa ovat myös Naton huippukokouksen tulokset sekä Suomen ja Ruotsin kahdenvälinen puolustusyhteistyö.

Tämän lehden myötä avaamme myös Maanpuolustus-lehden verkkosivut. Maanpuolustus-lehti on Maanpuolustuskurssiyhdistyksen ja alueellisten maanpuolustusyhdistysten jäsenlehti, mutta jatkossa osa lehden artikkeleista on kaikkien luettavissa verkkosivuillamme. Tulemme samalla julkaisemaan valittuja artikkeleita viimeisen vuoden ajalta. Tällä tavoin haluamme tukea informoitua kansalaiskeskustelua ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta.

Päätoimittaja

Pete Piirainen

Muut pääkirjoitukset: