Pääkirjoitus

Afrikan kehitys yhteinen intressimme

”Mikä rooli Euroopan on otettava yhteistyössä Afrikan unionin ja sen jäsenmaiden kanssa Afrikan kehittämisessä?”. Tätä kysymystä pääsivät miettimään kaikki eduskuntaryhmät vaalien jälkeen, sillä se oli yksi hallitustunnustelija Antti Rinteen eduskuntaryhmille esittämistä kysymyksistä. Vastausten perusteella valikoituvat puolueet hallitusneuvotteluihin, jotka käynnistyivät tämän Maanpuolustus-lehden numeron mennessä painoon.

Afrikkaa koskeva kysymys oli vain yksi lukuisten kysymysten joukossa. Kysymyksen päätyminen hallitustunnustelijan listalle on kuitenkin hyvä osoitus siitä, miten merkittävä rooli Afrikalla tulee olemaan Euroopan ja Suomen tulevaisuudelle jo lähivuosina. Sen vuoksi Afrikka on valittu myös tämän Maanpuolustus-lehden teemaksi.

Afrikka on Euroopan naapuri, vaikka Suomesta katsottuna se voikin tuntua hyvin kaukaiselta naapurilta. Pakolaiskriisi vuosina 2014–2015 kuitenkin osoitti, että myös Suomi on Afrikan naapurissa. Pakolaiskriisi myös todisti, että yhteisiin suuriin Eurooppaa koskeviin haasteisiin on haettava ratkaisuja yhteistyön kautta. Näin varmasti itsekin toivomme muiden maiden toimivan Suomen lähialueisiin liittyvissä kysymyksissä. Afrikkaa ei tule nähdä vain uhkana. Väestönkasvu ja ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat valtavia haasteita ja muuttoliikkeen juurisyitä. Samalla Afrikka tarjoaa Euroopalle ja Suomelle myös suuria mahdollisuuksia. Niihin tarttuminen edellyttää, että Afrikkaa ei nähdä enää vain perinteisenä lähetystyön, kehitysyhteistyön ja kriisinhallinnan kohteena.

Afrikka ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus tai toimija. Lehden artikkeleissa pyritään tuomaan esille sen monimuotoisuutta. Tämä seikka on tärkeä huomioida, kun mietitään mahdollisen yhteistyön muotoja tai etsitään ratkaisuja Afrikan ongelmiin. On myös hyvä huomioida, että Euroopan lisäksi alueella on muitakin toimijoita, joiden tavoitteet eivät ole kanssamme aina yhteneväiset; Kiinan nousu on nähtävissä myös Afrikassa. Sen sijaan Yhdysvaltojen prioriteetiksi Afrikka tulee tuskin nousemaan.

On Euroopan ja Suomen intressissä miettiä omaa roolia ja toimintaa Afrikan kehittämiseksi. Eurooppalaisten tulee toimia yhdessä ja toimintaan tarvitaan mukaan kaikki valtionhallinnon sektorit. Tilaa on myös yksityiselle sektorille. Tärkeää on, että toiminta tapahtuu yhteistyössä afrikkalaisten kanssa kestävien ratkaisujen löytämiseksi.

Päätoimittaja

Pete Piirainen

Muut pääkirjoitukset: